Proves de pressió, neteges, assecatges, inertitzacions i inspeccions són els nostres principals serveis per a conduccions i dipòsits de gas, petroli i aigua.

 

A ITP Service cobrim les diferents fases d’actuació, treballant, així, tant en fases de proves i acceptació de sistemes com en els serveis de suport a l’explotació de les instal·lacions que ja estan en funcionament.

Selecciona entre les següents solucions personalitzades per a més informació:

Proves de pressió

Avaluar l’estat de les canonades requereix experiència i les millors tècniques i tecnologia.

Neteja mecànica

Neteja mecànica de
canonades.

Ompliment de
canonades

Eliminació de l’aire de les
canonades i avaluació de
dades.

Proves de pressió

Proves de resistència
i estanquitat.

Buidatge

Despressurització i buidatge
de canonades.

Prova pneumàtica

Procediment alternatiu
que reemplaça la prova
hidroestàtica – N2 & Booster.

Neteja i assecatge de canonades

Tècniques de neteja i d’assecatge de canonades adaptades a cada necessitat.

Neteja i assecatge

Eliminació de restes de
brutícia i humitat de les
canonades amb mètodes
mecànics.

Assecatge amb
aire extrasec

Assecatge de les canonades
amb aire extrasec (a punt
de rosada).

Neteja química

Neteja amb una solució
aquosa biodegradable.

Serveis amb nitrogen

Dilatada experiència en l’execució de diferents serveis amb nitrogen.

Inertització de
conduccions

Escombratge i inertització de
conduccions i dipòsits
amb nitrogen.

Serveis especials

Sempre amb el millor equip de professionals.

Transvasament
de gas

Transvasament d’un sistema o
canonada a un altre.

Lloguer d’equips

Lloguer d’equips amb personal
qualificat.

Inspecció intel·ligent

Sofisticació tecnològica per a la detecció, anàlisi i anticipació.

Caliper Pig

Avaluació de la geometria
interna.

Inspecció MFL

Eina de fuga de flux
magnètic (MFL).

Equips especials

Compressors

Motobombes

Unitats d’assecat

Generadors
de nitrogen

Mobile office
units

Dipòsits
d’ompliment

Generadors
elèctrics

Bombes
submergibles