El servei de prova pneumàtica és un procediment alternatiu que reemplaça la prova hidroestàtica per a la realització en canonades en les quals no es pot o no és permès omplir-les amb aigua. Una prova pneumàtica implica que el fluid que es fa servir és un gas, generalment aire o un gas inert com el nitrogen.

Una prova pneumàtica és intrínsecament més perillosa que una prova hidroestàtica a causa del contingut d’energia acumulada més gran d’un gas comprimit, i aquest tipus de prova es limita a pressions més baixes o sistemes més petits.

Per provar sistemes grans d’alta pressió, es pot fer servir una prova pneumàtica de baixa pressió, com ara la prova d’estanquitat per detectar fuites després de realitzar l’acoblament de tot el sistema.

A ITP Service, utilitzem el Booster (fins a 350 bar) i generador de nitrogen in situ per membranes.

Projectes destacats

NPS 48 INCH X 250 KM TRANSMISSION GAS PIPELINE (INTERCONNECTOR) “BORDER OF BULGARIA”

Client: IDC CONSORTIUM

País: Sèrbia

Any: 2020

Extensió: 250 km x Ø 48” / 402 km x Ø 48”

Treballs realitzats: Proves de pressió hidroestàtica, assecatge amb aire extrasec, pas del Caliper Pig i serveis amb nitrogen.

Proves de pressió Assecatge amb aire extrasec Inertització de conduccions Caliper Pig

NPS 48 INCH X 41,7 KM BALKAN STREAM BULGARIA SECTION A4 / NPS 48 INCH X 56,8 KM BALKAN STREAM BULGARIA SECTION A5

Client: BONATTI SPA

País: Bulgària

Any: 2020

Extensió: 98,5 km x NPS Ø 48”

Treballs realitzats: Prova de pressió hidroestàtica, assecatge amb aire extrasec i prova pneumàtica en estacions i vàlvules.

Proves de pressió Assecatge amb aire extrasec Prova pneumàtica

TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT – LOT 2 & 3 48”

Client: BONATTI

País: Grècia

Any: 2018 - 2019

Extensió: 366 km x Ø 48”

Treballs realitzats: Prova de pressió hidroestàtica, assecatge amb aire extrasec, pas del Caliper Pig i serveis amb nitrogen.

Proves de pressió Assecatge amb aire extrasec Inertització de conduccions Caliper Pig

Contracta de forma intel·ligent.

Contracta serveis professionals de prova pneumàtica.